Krudo Shufer

Krudo është një ndër specialitetet e kompanisë sonë. Ky produkt arrihet si rezultat i kombinimit të mishit të përzgjdhur të derrit me erzat specialet krudo. Shijen e veçantë që ka produkti e merr nga stazhonimi  i gjatë që i bëhet. Preferohet të përdoret i pagatuar.