Hamburger

Hamburgeri është produkt që tërheq kyesisht vëmendjen e fëmijeve të cilët eksperimentojnë duke bërë dhe vetë ushqime të shpejta me produkt kryesor hamburgerin Isai.