Proshutë Pule

Për prodhimin e proshutës  së pulës përdoret fileto pule e përzgjedhur.
Kombinimi perfekt  i erzave me  mishin e pulës sjell produktin final të përkryer.
Preferohet të konsumohet e ftohtë dhe me feta të holla.