Salçiçe

Salçiçe është produkt që prodhohet nga mishi i përzgjedhur dhe i grirë  hollë për t'i dhënë butësinë e cila ndjehet me kafshatën e parë. Ky produkt nuk duhet të mungojë për një mëngjes me proteina.