Suxhuk

Suxhuk Isai është produkt tradicional vendas me aromë të këndëshme dhe shije të veçantë.
Preferohet të gatuhet në mënyra të ndryshme si pasta, zgarë, pizza, etj.