Sallam Tradicional

Sallami tradicional është një produkt tradicional shqipëtarë. Ky është një produkt popullorë që preferohet nga të gjithë grup moshat. Preferohet të konsumohet i ftohtë por edhe i pjekur ka një shije të veçantë.