Sallam Sakson

Sakson pikant është një produkt i veçantë për shkak të erzave pikante  të përdorura në të.
Preferohet të përdoret në zgarë, pica pikante etj.